color-blocks-2

Patryk Ponikiewski

Jako rodowity bielszczanin swoją drogę edukacji rozpoczął w naszym pięknym mieście. Tu uczęszczał do IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej. Po maturze jego życie przeniosło się do Krakowa gdzie podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji.

Studia prawnicze ukończyłem w 2011 roku obroną pracy dyplomowej. Od 2010 roku praktykowałem w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Dominika Ziaji i Jakuba Jasińskiego. Po studiach zdałem egzamin na aplikację adwokacką którą ukończyłem w 2014 roku. Po egzaminie państwowym przeprowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką uzyskałem prawo wykonywania zawodu adwokata i został wpisany w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Swoją praktykę adwokacką kontynuuje po dziś dzień.

Od początku współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź, Kancelarią Adwokata Dominika Ziaji i Kancelarią Radcy Prawnego Jakuba Jasińskiego. Wykonuje usługi z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i innych dziedzin prawa.

W 2023 roku uzyskałem licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zdobycie tych uprawnień pozwala mi na udzielanie pomocy osobom zadłużonym i z problemami finansowymi. Dzięki podejmowanym wspólnie z takimi osobami czynnościami, dłużnicy mają możliwość nie tylko dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, ale również doprowadzenia do umorzenia starych długów, których spłata w ich nietuzinkowej sytuacji jest niemożliwa.